Αρχαιολογικός χώρος Πέλλας

Ξενοδοχείο Αιγαί, αρχαιολογικός χώρος Πέλλας. Μουσείο Πέλλας.